Gwasanaethau Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Gwasanaethau i fyfyrwyr ac israddedigion

Parth Cyflogaeth

Mae'r Parth Cyflogaeth yn fenter newydd gan Academi Gyflogadwyedd Abertawe, gan gyfuno ein rhaglenni lleoliad gwaith â swyddi graddedig a swyddi gwag rhan-amser.

Bwrdd Swyddi'r Parth Cyflogaeth

Erbyn hyn mae ein rhaglenni lleoliadau SPIN, WoW a Santander wedi'u hysbysebu ar fwrdd swyddi'r Parth Cyflogaeth.  I dderbyn gwybodaeth am y rhaglenni hyn cliciwch yma.

Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch

DLHE survey logoMae ein graddau yn agor drysau - helpwch ni i brofi hynny!

Ddechrau 2017 byddwn yn gofyn i chi gwblhau arolwg dienw byr yn gofyn a ydych yn gweithio, yn astudio, yn gwirfoddoli neu'n gwneud rhywbeth arall. Defnyddir ystadegau swyddogol Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE) mewn tablau cynghrair ac arweiniadau. Os bydd Abertawe'n gwneud yn dda unwaith eto, mae'n adlewyrchu'n dda ar ein graddedigion – sef chi. Mae'r data yn ein galluogi i graffu ar y farchnad swyddi hefyd, felly byddech yn helpu'r myfyrwyr a fydd yn dilyn ôl eich troed.  Cliciwch yma i lawrlwytho ein taflen Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch

Mae'r arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch yn arolwg cenedlaethol blynyddol, a gynhelir mewn dwy ran, ym mis Ebrill ac ym mis Ionawr. Mae'r arolwg yn cynnwys myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig, amser llawn a rhan-amser. Bellach, cynhwysir graddedigion rhyngwladol hefyd. Mae'n ofyniad gan y llywodraeth bod pob sefydliad addysg uwch yn y Deyrnas Unedig, gan gynnwys Prifysgol Abertawe, yn cynnal yr arolwg. Cewch lawrlwytho rhagor o wybodaeth yma:

HESA: Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE)

matrix

Mae ansawdd yn bwysig

 

Achredir y Gwasanaeth i’r nod ansawdd matrics ar gyfer gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chanllaw.  Mae'n ffurfio rhan o Wasanaethau Gwybodaeth a Systemau, ac mae wedi'i leoli yn y Llyfrgell.

AGCAS

Ein rhwydwaith proffesiynol:

Mae'r Gwasanaeth yn gysylltiedig â Chymdeithas y Gwasanaethau Cyngor ar Yrfaoedd i Raddedigion (AGCAS).  AGCAS yw corff proffesiynol y Deyrnas Unedig ar gyfer gweithwyr proffesiynol gyrfaoedd a chyflogadwyedd sy'n gweithio gyda myfyrwyr addysg uwch a graddedigion a darpar ymgeiswyr addysg uwch.

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version