Gwasanaethau Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Gwasanaethau i fyfyrwyr ac israddedigion

Parth Cyflogaeth

Mae'r Parth Cyflogaeth yn fenter newydd gan Academi Gyflogadwyedd Abertawe, gan gyfuno ein rhaglenni lleoliad gwaith â swyddi graddedig a swyddi gwag rhan-amser.

Bwrdd Swyddi'r Parth Cyflogaeth

Erbyn hyn mae ein rhaglenni lleoliadau SPIN, WoW a Santander wedi'u hysbysebu ar fwrdd swyddi'r Parth Cyflogaeth.  I dderbyn gwybodaeth am y rhaglenni hyn cliciwch yma.

matrix

Mae ansawdd yn bwysig

 

Achredir y Gwasanaeth i’r nod ansawdd matrics ar gyfer gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chanllaw.  Mae'n ffurfio rhan o Wasanaethau Gwybodaeth a Systemau, ac mae wedi'i leoli yn y Llyfrgell.

AGCAS

Ein rhwydwaith proffesiynol:

Mae'r Gwasanaeth yn gysylltiedig â Chymdeithas y Gwasanaethau Cyngor ar Yrfaoedd i Raddedigion (AGCAS).  AGCAS yw corff proffesiynol y Deyrnas Unedig ar gyfer gweithwyr proffesiynol gyrfaoedd a chyflogadwyedd sy'n gweithio gyda myfyrwyr addysg uwch a graddedigion a darpar ymgeiswyr addysg uwch.

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version