Croeso i MyUni

Croeso i Myuni

Y canolbwynt ar-lein ar gyfer eich profiad Abertawe.

  • Mewngofnodwch a chael mynediad at e-bost myfyriwr, Blackboard, mewnrwyd a’ch holl wasanaethau hanfodol.
  • Defnyddiwch y  os profwch unrhyw broblem wrth fewngofnodi.

Sylwch: Gellir cael mynediad at wasanaethau’r Brifysgol yn uniongyrchol heb orfod mewngofnodi i MyUni.

Gellir cael mynediad at y gwasanaethau drwy'r dolenni canlynol:

Gwasanaethau Myfyrwyr a Gyrfaoedd

Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Mae'r Academi Cyflogadwyedd yn cynnig amgylchedd cefnogol lle gallwch gael mynediad i Yrfaoedd diduedd a Gwybodaeth Chyflogadwyedd, Cyngor ac Arweiniad. Mae ein gwasanaethau i fyfyrwyr yn cynnwys:

Mae rhaglen o weithdai Cyflogadwyedd, sgyrsiau cyflogwyr a ffeiriau gyrfaoedd:

  • Cyngor ac arweiniad unigol
  • Mae'r Wobr Cyflogadwyedd Abertawe
  • Cymorth i ddod o hyd i swyddi, lleoliadau profiad gwaith a chyfleoedd i wirfoddoli
  • Mynediad i adnoddau gwybodaeth ar bynciau rheoli gyrfa

Cynrychiolaeth Myfyrwyr ac Bywyd Myfyrwyr

Cynrychiolaeth Myfyrwyr

Mae'r System Cynrychiolwyr Myfyrwyr yn darparu dull swyddogol i chi, y myfyrwyr, allu rhoi adborth ar nifer o agweddau ar eich profiad fel myfyrwyr.

Cynrychiolaeth Myfyrwyr

Bywyd Myfyrwyr

Gwnewch y gorau o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe. Gwiriwch yr adnoddau defnyddiol hyn i'ch helpu yn eich bywyd myfyriwr!

 Bywyd Myfyrwyr

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version