Croeso i MyUni

Croeso i Myuni

Y canolbwynt ar-lein ar gyfer eich profiad Abertawe.

  • Mewngofnodwch a chael mynediad at e-bost myfyriwr, Blackboard, mewnrwyd a’ch holl wasanaethau hanfodol.
  • Defnyddiwch y  os profwch unrhyw broblem wrth fewngofnodi.

Sylwch: Gellir cael mynediad at wasanaethau’r Brifysgol yn uniongyrchol heb orfod mewngofnodi i MyUni.

Gellir cael mynediad at y gwasanaethau drwy'r dolenni canlynol:

Gwasanaethau Myfyrwyr a Gyrfaoedd

Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Mae'r Academi Cyflogadwyedd yn cynnig amgylchedd cefnogol lle gallwch gael mynediad i Yrfaoedd diduedd a Gwybodaeth Chyflogadwyedd, Cyngor ac Arweiniad.

Mae ein gwasanaethau i fyfyrwyr yn cynnwys:

  • Mae rhaglen o weithdai Cyflogadwyedd, sgyrsiau cyflogwyr a ffeiriau gyrfaoedd
  • Cyngor ac arweiniad unigol
  • Mae'r Wobr Cyflogadwyedd Abertawe
  • Cymorth i ddod o hyd i swyddi, lleoliadau profiad gwaith a chyfleoedd i wirfoddoli
  • Mynediad i adnoddau gwybodaeth ar bynciau rheoli gyrfa

Cymorth Pwnc a'r Llyfrgell

Timau Cymorth Pwnc

Rydym wedi creu cyfres o Ganllawiau Llyfrgell er mwyn eich helpu i ddod o hyd i gyngor wrth ddefnyddio’r llyfrgell i ganfod gwybodaeth ar gyfer eich aseiniadau, traethodau a phrosiectau.

Y Llyfrgell

Dolenni defnyddiol y Llyfrgell:

Gwasanaethau Academaidd a Chofnodion Myfyrwyr

Gwasanaethau Academaidd

Cofnodion Myfyrwyr

Cynrychiolaeth Myfyrwyr ac Bywyd Myfyrwyr

Cynrychiolaeth Myfyrwyr

Mae'r System Cynrychiolwyr Myfyrwyr yn darparu dull swyddogol i chi, y myfyrwyr, allu rhoi adborth ar nifer o agweddau ar eich profiad fel myfyrwyr.

Bywyd Myfyrwyr

Gwnewch y gorau o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe. Gwiriwch yr adnoddau defnyddiol hyn i'ch helpu yn eich bywyd myfyriwr!

Llysgenhadon myfyrwyr

Cymerwch ran ym mywyd campws a chwrdd â myfyrwyr eraill. Dewch yn Fyfyriwr Llysgennad ym Mhrifysgol Abertawe!

Canfyddwch ragor yma

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version