MyUniHub

Pwy ydym ni?

MyUniHub yw’r lle ar gyfer gwybodaeth a chyngor ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Down â gwasanaethau at ei gilydd ar gyfer myfyrwyr mewn un darn hawdd! Gallwn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych yn bersonol efallai, drwy e-bost neu dros y ffôn.

Ynglŷn â’r Hyb

Cynigiwn gymorth gyda:

 • Ceisiadau fisa
 • Ymholiadau myfyrwyr rhyngwladol
 • Ymgeisio am gymorth ariannol
 • Rheoli eich arian
 • Newidiadau i’ch statws myfyriwr

Gallwn roi:

 

 • Tystiolaeth o gofrestriad
 • Trawsgrifiadau a thystysgrifau amnewid
 • Rhwymo traethodau ymchwil

 

Gallwn ateb ymholiadau ynglŷn â:

 • Cofrestru
 • Newid eich cyfeiriadau
 • Taliadau Ffioedd Dysgu
 • Graddio
 • Arholiadau
 • Cyfleoedd astudio pellach 

Unrhyw gwestiynau eraill?

Cysylltu â ni:

Yn bersonol – lleoliadau ar Gampws y Bae a Champws Parc Singleton

Ffôn - 44 (0)1792 606000

E-bost myunihub@swansea.ac.uk

Oriau agor:

Dydd Llun i Dydd Gwener

09.00 - 17.00

Lleoliad Campws Singleton

Lleoliad Campws Singleton - Map

Lleoliad Campws Bae

Lleoliad Campws Bae - Map

Angen cymorth?

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version