Parcio y tu allan i Oriau i Fyfyrwyr ar Gampws y Bae

Parcio y tu allan i Oriau i Fyfyrwyr ar Gampws y Bae

Gall myfyrwyr ar Gampws y Bae nawr barcio am ddim, y tu allan i oriau, ym maes parcio staff Campws y Bae, os ydynt yn cael ‘trwydded barcio y tu allan i oriau’.  Bydd y trwyddedau ar gael am ffi weinyddol untro o £5 ac mi fyddant yn ddilys o 1 Ionawr 2017 tan ddiwedd y flwyddyn academaidd.  Bydd gan ddeiliaid trwydded yr hawl i barcio ar yr amseroedd canlynol:

  • Rhwng 4pm a 8am (dyddiau’r wythnos)
  • Rhwng 4pm dydd Gwener a 8am dydd Llun

I gael trwydded bydd angen i chi lenwi'r ffurflen gais.

Mae parcio yn amodol ar Delerau ac Amodau.

Ar ôl i chi lenwi’r ffurflen dylech ei e-bostio hi i estates-carparking@swansea.ac.uk

Bydd eich cais yn cael ei wirio a’i brosesu a byddwch yn cael e-bost gan yr adran ystadau o fewn 14 diwrnod yn rhoi gwybod i chi pryd y gallwch gasglu eich trwydded o’r swyddfa MyUniHub.

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version