Cyrsiau a Gweithdai

Mae pob un o'n cyrsiau ar gael yn rhad ac am ddim i'r holl fyfyrwyr. Gallwch wneud cynifer ag y dymunwch yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol.

Porwch drwy'r Catalog Cyrsiau a chliciwch ar y delweddau i gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau.

Geirfa Academaidd

Geirfa Academaidd

Gramadeg Uwch

Gramadeg Uwch

Meddwl yn Greadigol‌‌

Meddwl yn Greadigol

Meddwl yn Feirniadol

Meddwl yn Feirniadol

Paratoi ar gyfer Arholiad

Sgiliau Arholiad

Fformatio eich Traethawd‌‌

Fformatioeich Traethawd

Algebra-Sylfaenol

Algebra Sylfaenol

Dysgu sut i ddysgu‌‌

Dysgu sutiddysgu

Sgiliau Cofio‌‌

Sgiliau Cofio

Ymwybyddiaeth ofalgar

Ymwybyddiaeth ofalgar

Cynllunio'ch Traethawd Hir

Cynllunio'ch Traethawd Hir

Cyflwyniadau Poster

Cyflwyniadau Poster

Sgiliau Cyflwyno

Sgiliau Cyflwyno

Siarad Cyhoeddus‌‌‌

Siarad Cyhoeddus

Dyfynnu ac Aralleirio

Dyfynnu ac Aralleirio

Caewch eich pen ac ysgrifennwch

Caewch eich Pen, ac
Ysgrifennwch

Dylunio sleidiau 101‌‌

Dylunio sleidiau 101

Didoli Data‌‌

Didoli Data

Astudio Haciau

Astudio Haciau

Rheoli Amser

Rheoli Amser

Ysgrifennu Traethodau Israddedig

Ysgrifennu Traethodau
Israddedig

Deall Rhethreg‌‌‌‌

Deall Rhethreg

Ysgrifennu Traethawd Hir‌‌‌‌

Ysgrifennu Traethawd
Hir

Ysgrifennu Adolygiad Llenyddiaeth‌‌‌‌

Ysgrifennu Adolygiad
Llenyddiaeth

Cyrsiau i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf

Ysgrifennu Academaidd

YYsgrifennu Academaidd
ar gyfer Rhyngwladol

Gramadeg Sylfaenol

Gramadeg Sylfaenol

Gwrando

Gwrando

Ynganu

Ynganu

Darllen

Darllen

Sgiliau Seminar

Sgiliau Seminar

CLWB-SIARAD

Clwb Siarad

Newyddion ar y Teledu

Newyddion ar y Teledu

Ysgrifennu mewn Arholiadau

Ysgrifennu mewn
Arholiadau

Cyrsiau Ôl-raddedig a Gweithdai

Ysgrifennu Academaidd Uwch

Ysgrifennu Academaidd
Uwch

Grŵp Ysgrifennu Doethurol

Grŵp Ysgrifennu Doethurol

 

Hyfforddiant Cynghorydd Ysgrifennu Cymheiriaid

Hyfforddiant Cynghorydd
Ysgrifennu Cymheiriaid

Ysgrifennu Ymchwil  Ôl-raddedig

Ysgrifennu Ymchwil
Ôl-raddedig

Cwrs Traethawd Ymchwil Dwys

Cwrs Traethawd Ymchwil
Dwys

Formatting your Thesis

Fformatio Traethawd
Ymchwil PhD

Gweithdai ychwanegol ar gyfer y rhai hynny sydd â Hyfforddiant Arbenigol

Agenda Astudio- Rheoli eich amser

Agenda Astudio-
Rheoli eich amser

Darllen Effeithiol ar gyfer  Adolygu

Darllen Effeithiol ar gyfer
Adolygu

revising

Adolygu- Beth ydych chi'n ei
wybod? Ble I Ddechrau?

 

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version