Llais Myfyrwyr

Llais y Myfyrwyr

Yma ym Mhrifysgol Abertawe, mae Llais y Myfyrwyr yn bwysig ac mae sawl modd y gallwch sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed!

Mae partneriaeth wrth wraidd athroniaeth y sefydliad a chaiff myfyrwyr y cyfle i gyfrannu at bob lefel o fywyd Prifysgol: o'r ystafell ddosbarth i bwyllgorau, o seminarau i grwpiau llywio, o adborth i lunio polisïau – croesewir mewnbwn gan y myfyrwyr ym mhob rhan o fywyd prifysgol.

Dyma’r prif lwybrau sydd ar gael i fyfyrwyr i sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed:

Gwledd i'r Ymennydd

Mae hwn yn gyfle ymgysylltu ysgafn er mwyn i'r staff gael eich syniadau ar amrywiaeth o bynciau. Bydd hyn yn cymryd dwy funud yn unig ac fel arfer cewch deisen am gymryd rhan!

Adborth Modiwlau

Dyma’ch cyfle i roi'ch barn ar eich modiwlau i'ch tiwtoriaid yng nghanol ac ar ddiwedd y modiwl. Bydd tiwtoriaid yn darganfod yr hyn sy'n gweithio a'r hyn nad yw'n gweithio mewn pryd i wneud gwahaniaeth i chi a'ch astudiaethau.

Cynrychiolwyr Myfyrwyr

Mae Cynrychiolwyr Myfyrwyr yn cynrychioli llais y myfyrwyr. Maent yn sicrhau bod barn y myfyrwyr yn cael ei chlywed ym mhob lefel ar draws y Brifysgol. Mewn blynyddoedd diweddar rydym wedi gweld cynnydd yn nifer y cynrychiolwyr ac nid yw hi byth yn rhy hwyr i ymuno â nhw. 

Unitu

Unitu YW llwyfan llais y myfyrwyr. Dyma’ch pwynt cyswllt cyntaf lle gallwch godi'ch pryderon. O gyfleusterau campws neu elfennau o'ch cwrs, cewch rannu'ch problemau yma fel y gellir dod o hyd i ddatrysiad addas.

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version