Llesiant@BywydCampws

Llesiant@BywydCampws

Mae ein hadnoddau ar-lein ar gael i gefnogi ein Myfyrwyr drwy eu profiad yn y Brifysgol. Gallwch ddod o hyd i gyngor ymarferol a chefnogaeth ar amryw o bynciau lles.

 

 

Alcohol

Gwybodaeth i rieni (I ddod yn fuan)                                             

Profedigaeth & Cholled  

Myfyrwyr Hŷn (I ddod yn fuan)

Chwalu Perthynas

Llid yr ymennydd 

Bwlio ac Aflonyddu 

Symud mewn i breswyliadau preifat        

Caniatâd (I ddod yn fuan) 

Beichiogrwydd Myfyrwyr         

Ysgytwad Diwylliannol 

Ymosodiad/Aflonyddu Rhywiol (I ddod yn fuan)            

Anawsterau i wneud ffrindiau 

Cadw’n ddiogel ym Mhrifysgol Abertawe 

Cyffuriau a NPS            

Myfyrwyr gyda Chyfrifoldebau Gofalu 

Diwedd Cyfeillgarwch 

Iechyd Myfyrwyr 

Cysylltiadau Brys 

  Gwirfoddoli Myfyrwyr 

Ymarfer Corff 

Diogelwch Cyfryngau Cymdeithasol 

Ffydd ym Mhrifysgol Abertawe 

Pan nad yw pethau’n mynd fel y bwriadwyd 

Troseddau Casineb            

Y Trawsnewid i’r Brifysgol 

Iechyd (I ddod yn fuan) 

Twbercwlosis 

Hiraeth am adref 

Poeni am rywun arall 

Eisiau cysylltu â’r tîm lles?

Eisiau cysylltu â’r tîm lles?

E-bostiwch: Welfare.campuslife@swansea.ac.uk

Ffoniwch: 01792 602000

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version