Sesiynau galw heibio

Sesiynau Galw Heibio – Opsiynau Gyrfa

Mae'r rhain yn drafodaethau byr gydag Ymgynghorydd Gyrfaoedd (tua 10 munud) ac maent yn cael eu cynnal yn ystod y tymor. Nid oes angen trefnu apwyntiad o flaen llaw.

Cynhelir sesiynau galw heibio ar y ddau gampws ac maent yn agored i bob myfyriwr o unrhyw ddisgyblaeth. Os ydych, er enghraifft, wedi'ch lleoli ar Gampws y Bae gallwch hefyd fynychu sesiynau galw heibio ar Gampws Parc Singleton pe baech chi'n dymuno.

I baratoi ar gyfer y cyfarfodydd hyn byddai'n ddefnyddiol i chi ddefnyddio'r adnoddau ar y wefan hon. Er enghraifft os ydych chi'n dymuno trafod eich CV dylech edrych ar yr enghreifftiau yn myuni.swansea.ac.uk/employability/cvs/.

Fel arfer cynhelir sesiynau galw heibio Campws y Bae ar ddydd Llun a dydd Mawrth, 12.00 - 13.00, yn ystafell gyfweld LO.40 Academi Cyflogadwyedd Abertawe yn Llyfrgell y Bae. 

Fel arfer cynhelir sesiynau galw heibio Campws Parc Singleton ar ddydd Llun a dydd Iau, 12.00 - 13.00, yn ystafell gyfweld 1 Academi Cyflogadwyedd Abertawe ar Lefel 3 yn Llyfrgell y Parc. 

Gwiriwch ddyddiadau ac amseroedd y sesiynau galw heibio

Gallwch weld dyddiadau a manylion y sesiynau galw heibio ar ein system ar-lein TARGETconnect:-

  1. Mewngofnodwch i https://swansea.targetconnect.net/student/home.html gan ddefnyddio eich manylion mewngofnodi arferol ar gyfer rhwydwaith y campws.
  2. Dewiswch y tab Appointments
  3. Cliciwch ar yr opsiwn Book appointment
  4. Dewiswch leoliad y sesiynau galw heibio sydd ei angen arnoch (Campws Parc Singleton neu Gampws y Bae)
  5. Cliciwch ar "Show Results" i weld manylion llawn y sesiynau galw heibio sydd i ddod.

 
Gallwch wrth gwrs hefyd weld Ymgynghorydd Gyrfaoedd trwy drefnu apwyntiad 30 munud -  cliciwch yma am wybodaeth bellach.

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version