Sesiynau galw heibio

Siarad ag Ymgynghorydd Gyrfaoedd

Sesiynau galw heibio gydag Ymgynghorydd Gyrfaoedd

Campws y Bae: Dydd Llun a dydd Mercher, 11:30–12:30 (yn ystod y tymor yn unig), Atriwm yr Adeilad Canolog Peirianneg.

Campws Parc Singleton: Dydd Llun a dydd Iau, 11:30–12:30 (yn ystod y tymor yn unig), Ystafell Gyfweld 1, Lefel 3, Llyfrgell Parc Singleton.

Gall unrhyw fyfyriwr sydd wedi cofrestru ym Mhrifysgol Abertawe ddod i'n sesiynau galw heibio ar gyfer:

  • Cyngor diduedd ar yrfaoedd
  • Cymorth gyda CV a ffurflenni cais
  • Trefnu apwyntiad un i un neu gyfweliad ffug
  • Cynllunio camau gweithredu
  • Cymorth gyda Gwobr Gyflogadwyedd Abertawe
  • Unrhyw ymholiad arall ar yrfaoedd

Dim ond mewn sesiwn galw heibio y gellir trefnu apwyntiadau un i un a chyfweliadau ffug.

Methu galw heibio? Gofynnwch gwestiwn i ni ar-lein.

Mae ein Hymgynghorwyr Gyrfaoedd yn edrych ymlaen at eich gweld yn fuan!

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version