Profion Sgiliau Rhesymu a Phecyn Datblygiad Personol

Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn darparu amrywiaeth o asesiadau ar-lein gyda chaniatâd Team Focus Ltd sy'n cynnwys meysydd personoliaeth, gallu, cymhelliad a pherthnasoedd:

  • Asesu arddulliau dysgu: Deallwch eich arddull ddysgu a sut y gallwch fod yn ddysgwr mwy effeithiol.
  • Dangosydd Deinameg Math Personoliaeth: Archwiliwch hoffterau eich personoliaeth a sut maent yn gysylltiedig â'r byd gwaith.
  • Profion Gallu: Rhesymu geiriol, rhifiadol a haniaethol.
  • Dangosydd Cymhelliant ar sail Gwerthoedd: Mae gwerthoedd yn allweddol i ddeall egni a chymhelliad pobl.  Archwiliwch werthoedd pobl a sut y gallwch ddeall 'beth, ble, pryd a pham' eu gweithredoedd.

Mae'r prawf ar gael yn www.profilingforsuccess.com/take-an-assessment.php. Mae wedi'i ddiogelu â chyfrinair, felly rhaid i fyfyrwyr ei gyrraedd yn y ffyrdd canlynol:

Myfyrwyr Abertawe: 

Logiwch i mewn i MyUni a chliciwch yma i gael mynediad at Profiling For Success yn uniongyrchol.

Neu, gallwch logio i mewn i Blackboard a chael mynediad at Profiling For Success drwy’r cwrs Interactive Career Planning.

Graddedigion:

Dylai graddedigion sydd am ddefnyddio'r asesiadau ffonio ein Desg Gymorth ar 01792 513266.

Ar ôl mewngofnodi i Profiling for Success, bydd hefyd angen i chi roi rhai manylion personol, yna dewis yr asesiad rydych am ei gymryd. Byddwch yn derbyn adroddiadau adborth drwy e-bost. Dylid cwblhau pob prawf mewn un tro - mae hyn yn rhan o'r cynllun. Os nad ydych yn llwyddo cwblhau'r prawf mewn un tro, bydd angen i chi ei ail-wneud er mwyn derbyn adroddiad adborth.

Sylwer y defnyddir gwybodaeth bersonol ar gyfer creu eich adroddiad personol ac at ddibenion monitro data yn unig. Caiff yr holl wybodaeth ei chadw'n ddiogel ac yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data.

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version