Meddylfryd

Mae'r ffordd rydych yn meddwl am dasg a'ch ymagwedd ati yr un mor bwysig â'r sgiliau sydd gennych i'w chyflawni, boed yn ysgrifennu aseiniad, bwcio gwyliau neu chwilio am swydd. Mae rhai pobl yn osgoi heriau am fod ofn 'methu' arnynt ac maent yn rhoi pwyslais ar y canlyniad yn hytrach na'r ymdrech. Mae eraill, sydd â meddylfryd twf, yn croesawu heriau, gan weld ymdrech fel y llwybr i feistroli rhywbeth. Maent yn dysgu o feirniadaeth a llwyddiant eraill ac yn cadw i fynd pan fo pethau'n anodd.

Bydd datblygu meddylfryd twf yn ddefnyddiol mewn sawl agwedd ar eich bywyd, gan gynnwys astudio, chwilio am waith a datblygu'ch gyrfa. Am ragor o wybodaeth, gwyliwch fideo Eduardo Briceno, The Power of belief - mindset and success.

Dengys ymchwil fod llawer o gyflogwyr yn gwerthfawrogi meddylfryd twf a bod pobl felly yn fwy tebygol o gael a chadw swydd. Mewn economi sy'n newid yn gyflym, mae hyder, optimistiaeth, dibynadwyedd a dyfalbarhad yn ddefnyddiol i chi ac i gyflogwyr.

Sut allwch ddatblygu meddylfryd twf?

  • Defnyddiwch hunanasesiad Academi Cyflogadwyedd Abertawe i'ch helpu i asesu'ch meddylfryd cyfredol ac i adnabod ffyrdd o ddatblygu galluoedd allweddol, megis hyder, optimistiaeth, dyfalbarhad a gwydnwch. Gallwch ei lawrlwytho yma:  Fy Meddylfryd Cyflogadwyedd: offeryn myfyrio.

Mae’r Brifysgol Agored yn cynnig cwrs am ddim ar ddatblygu gwytnwch gyrfaol.  Gallwch ddilyn y cwrs cyfan neu ddewis cwblhau adrannau unigol.

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version