Llythyron eglurhaol

Llythyrau eglurhaol

Mae canllawiau ar gyfer ysgrifennu llythyr eglurhaol i gyd-fynd â'ch CV ar gael yn:-

Enghreifftiau o lythyron eglurhaol a gyhoeddwyd gan Gymdeithas y Gwasanaethau Cyngor ar Yrfaoedd i Raddedigion (AGCAS):

 

Mae enghreifftiau o lythyron eglurhaol hefyd ar gael ar ein tudalennau CV.

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version