Lawrlwythwch ein taflenni

Taflenni gwybodaeth y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae copïau papur o’r taflenni a restrir isod ar gael o’r Ddesg Gymorth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd sydd wedi’i lleoli yn y neuadd ganolog ar Lefel 3 y Llyfrgell a’r Ganolfan Wybodaeth.  Ni chodir tâl am y taflenni hyn. 

Academi Cyflogadwyedd Abertawe - yn cysylltu myfyrwyr, graddedigion a chyflogwyr

Map Taith Yrfa

Where can I look for graduate jobs? (bilingual leaflet)
Ble gallaf chwilio am swyddi i raddedigion?

Work while you study (bilingual leaflet)
Gweithio wrth i chi astudio

Completing job application forms (bilingual leaflet)
Llenwi ffurflenni cais am swyddi

CV action words (bilingual leaflet)
Geiriau gweithredu ar gyfer eich CV

Developing your CV (bilingual leaflet)
Datblygu'ch CV

Employability events at Singleton Park & Bay Campuses (bilingual leaflet)
Digwyddiadau cyflogadwyedd ar Gampws Park Singleton a Champws y Bae

Preparing for an interview (bilingual leaflet)
Paratoi ar gyfer cyfweliad

Psychometric tests
Mae’r ddogfen hon yn disgwyl cael ei chyfieithu.

Assessment centres
Mae’r ddogfen hon yn disgwyl cael ei chyfieithu.

Making an appointment with a Careers Adviser (bilingual leaflet)
Trefnu apwyntiad gydag ymgynghorydd gyrfaoedd

Services for employers at Singleton Park & Bay Campuses (bilingual leaflet)
Gwasanaethau i gyflogwyr ar Gampws Parc Singleton a Champws y Bae

Services for Swansea University graduates (bilingual leaflet)
Gwasanaethau i Raddedigion Prifysgol Abertawe

Ffurflen Gais am Grant Cyflogadwyedd i Gymdeithasau 2017/18

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version