Lawrlwythwch ein taflenni

Taflenni gwybodaeth y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae copïau papur o’r taflenni a restrir isod ar gael o’r Ddesg Gymorth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd sydd wedi’i lleoli yn y neuadd ganolog ar Lefel 3 y Llyfrgell a’r Ganolfan Wybodaeth.  Ni chodir tâl am y taflenni hyn.  

Mae adnoddau ar-lein pellach yn ymwneud â’r pynciau hyn ar gael trwy dudalennau gwe'r Adran Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ar MyUni.

Careers and Employability - Our Services 2014 - 2015 Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd - Arweiniad i’n gwasanaethau i fyfyrwyr a graddedigion Prifysgol Abertawe

Where can I look for graduate jobs? Ble y gallaf ddod o hyd i swyddi lefel raddedig?

Looking for part-time work Ydych chi’n chwilio am waith rhan amser?

Making an appointment with a Careers Adviser Gwnewch Apwyntiad gydag Ymgynghorydd Gyrfaoedd

Developing your CV Datblygu'ch CV

CV Action Words Geiriau gweithredol ar gyfer eich CV

Completing Job Application Forms Llenwi Ffurflenni Cais am Swyddi

Preparing for an Interview Paratoi ar gyfer cyfweliad

Preparing for a Careers Fair Paratoi ar gyfer Ffair Yrfaoedd

Services to Graduates Gwasanaethau i Raddedigion

Societies' Employability Grants (Awaiting translation.)

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version