Gwobr cyflogadwyedd Abertawe

Sut i gwblhau Gwobr Gyflogadwyedd Abertawe

Sut i gwblhau Gwobr SEA – y fersiwn fer

Sut i gynnwys adroddiad prawf a’i atodi fel tystiolaeth

Myfyriwr yn siarad am ei phrofiad o gwblhau’r Wobr

Cyflawnwch Wobr Gyflogadwyedd Abertawe (SEA) ...

a chaiff eich Gwobr ei chydnabod yn ffurfiol yn eich Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR).

Mae gradd yn bwysig er mwyn dod o hyd i swydd, ond mae cyflogwyr yn chwilio am lawer mwy na gradd wrth benderfynu ar ba raddedigion i'w cyflogi.

Bydd ennill profiad a datblygu sgiliau yn ystod eich astudiaethau ac yn ystod y gwyliau'n rhoi mantais gystadleuol i chi.

Ond beth yn union ydych am ei wneud pan fyddwch yn graddio?
Pa fath o waith fyddai'n addas i chi?

Mae rhai mathau o waith yn gofyn eich bod â rhywfaint o brofiad cyn i chi ymgeisio amdanynt.

Mae Gwobr Gyflogadwyedd Abertawe yn eich helpu i archwilio pwy ydych chi ac yna i ennill profiad a datblygu sgiliau.
Mae Gwobr Gyflogadwyedd Abertawe yn un o'ch modiwlau ar Blackboard ac yn bortffolio ar-lein y gallwch ei gwblhau fesul cam. Mewngofnodwch i Blackboard i gael mynediad ato.

Os cwblhewch Wobr Gyflogadwyedd Abertawe, caiff ei chofnodi yn eich Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch.
Sicrhewch eich bod wedi'i chwblhau erbyn diwedd mis Mai yn eich blwyddyn olaf i sicrhau ei bod yn cael ei chynnwys yn eich Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch.

Mae'r Wobr yn cynnwys pedwar modiwl:

Mae'n well cwblhau'r modiwlau hyn yn eu trefn, ond gallwch eu gwneud mewn unrhyw drefn os yw hynny'n well gennych.

Mae Gwobr Gyflogadwyedd Abertawe ar agor i unrhyw fyfyriwr ac os ydych chi'n penderfynu ei gwneud dilynwch y cyfarwyddiadau ar Blackboard gan gofio cadw eich gwaith wrth i chi fynd yn eich blaen. Gallwch ychwanegu tystiolaeth at y rhan fwyaf o'r adrannau drwy glicio ar y 'rhoséd goch'.

Pan fyddwch wedi cwblhau modiwl, rhowch wybod i ni drwy e-bostio sea@abertawe.ac.uk fel y gallwn ychwanegu hyn at eich Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch.

Bydd rhai ohonoch chi'n cwblhau'r Wobr fel rhan o'ch cwrs. Nid oes unrhyw wahaniaeth rhwng hyn a gwneud y Wobr o'ch gwirfodd, ar wahân i'r ffaith y gallech ennill credydau ar fodiwl cyflogadwyedd.

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version