Fideos Gyrfaoedd

Gwneud cyflogadwyedd yn hawdd!

 

Planet eStream - ein fersiwn fewnol ni o YouTube

Mae Prifysgol Abertawe'n datblygu'i llwyfan fideos ei hun - Planet eStream. Cliciwch y tab 'Sianeli', lle cewch sianel 'Gyrfaoedd'. Cewch hefyd lawer o fideos diddorol drwy chwilio am "cyflogadwyedd".

Fideos Cyflogwyr

Rydym yn tanysgrifio i gasgliad o fideos o Abintegro.com, y maent yn rhoi safbwynt cyflogwyr ar agweddau allweddol ar brosesau gwneud cais a chyfweld. Cliciwch yma i weld y casgliad hwn.

 

Fideos Cymdeithas y Gwasanaethau Cyngor ar Yrfaoedd i Raddedigion (AGCAS):

 

Fideo'r Ganolfan Asesu: ansawdd uchel, sgrin lawn

Fideo'r Ganolfan Asesu: ansawdd canolig, chwarter sgrin

 

Swyddi ar-lein - gwellwch eich ceisiadau electronig: ansawdd uchel, sgrin lawn

Swyddi ar-lein - gwellwch eich ceisiadau electronig: ansawdd canolig, chwarter sgrin

 

Cyfleoedd mawr gyda busnesau bach (i raddedigion): ansawdd uchel, sgrin lawn

Cyfleoedd mawr gyda busnesau bach (i raddedigion): ansawdd canolig, chwarter sgrin

 

www.careersbox.co.uk

Mae Careersbox yn llyfrgell ar-lein am ddim o ffilmiau'n ymwneud â gyrfaoedd, newyddion a gwybodaeth. Cynrychiola'r fideos gymysgwch o swyddi i raddedigion a phobl heb radd, sy'n ddefnyddiol os ydych yn ystyried llwybr heb radd i yrfa benodol neu os ydych yn anelu at ennill swydd fel rheolwr yn gyfrifol am bobl eraill sy'n gwneud yr un math o swydd ddi-radd a geir ar y wefan hon.

icould

www.icould.com: Oddeutu 1,000 o storïau unigol am yrfa wedi'u hadrodd drwy fideo, yn mynd i'r afael ag ystod eang o brofiadau a llwybrau gyrfa.

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version