Fideos Gyrfaoedd

Gwneud cyflogadwyedd yn hawdd!

 

10MinutesWith.com:

Mae Prifysgol Abertawe wedi sefydlu partneriaeth â 10 Minutes With, gwefan addysgol y'i cynlluniwyd i helpu myfyrwyr i ddeall gwir natur swyddi gwahanol.

Yn cynnwys cyfweliadau fideo byr ag arweinwyr busnes, mae 10 Minutes With yn helpu myfyrwyr i ddeall sut beth fyddai gweithio mewn swydd benodol a'r sgiliau gofynnol ar gyfer llwybr gyrfa penodol.

Sut i ddefnyddio 10 Minutes With:

  1. Cofrestrwch ar gyfer enw defnyddiwr a chyfrinair yn http://www.10minuteswith.com/
  2. Dewiswch y ddolen New User yng nghornel uchaf ochr dde'r ddalen;
  3. Yma gofynnir i chi roi eich cyfeiriad e-bost Prifysgol Abertawe;
  4. Wedi gwneud hyn drwy glicio ar y botwm, gofynnir i chi greu eich cyfrif eich hun;
  5. Ar ôl hynny, anfonir e-bost atoch yn awtomatig gyda'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair.  Cewch ddefnyddio'r wefan ar unwaith.

 

Planet eStream - ein fersiwn fewnol ni o YouTube

Mae Prifysgol Abertawe'n datblygu'i llwyfan fideos ei hun - Planet eStream. Cliciwch y tab 'Sianeli', lle cewch sianel 'Gyrfaoedd'. Cewch hefyd lawer o fideos diddorol drwy chwilio am "cyflogadwyedd".

Fideos o'r Ffair Yrfaoedd

Cliciwch yma i wylio fideos o'r Ffair Yrfaoedd ddiweddaraf.

Fideos Cyflogwyr

Rydym yn tanysgrifio i gasgliad o fideos o Abintegro.com, y maent yn rhoi safbwynt cyflogwyr ar agweddau allweddol ar brosesau gwneud cais a chyfweld. Cliciwch yma i weld y casgliad hwn.

Dyma gyflwyniad i rai o'r cyflogwyr sy'n ymddangos yn fideos Abintegro:

 

Fideos Cymdeithas y Gwasanaethau Cyngor ar Yrfaoedd i Raddedigion (AGCAS):

 

Fideo'r Ganolfan Asesu: ansawdd uchel, sgrin lawn

Fideo'r Ganolfan Asesu: ansawdd canolig, chwarter sgrin

 

Swyddi ar-lein - gwellwch eich ceisiadau electronig: ansawdd uchel, sgrin lawn

Swyddi ar-lein - gwellwch eich ceisiadau electronig: ansawdd canolig, chwarter sgrin

 

Cyfleoedd mawr gyda busnesau bach (i raddedigion): ansawdd uchel, sgrin lawn

Cyfleoedd mawr gyda busnesau bach (i raddedigion): ansawdd canolig, chwarter sgrin

 

www.careersbox.co.uk

Mae Careersbox yn llyfrgell ar-lein am ddim o ffilmiau'n ymwneud â gyrfaoedd, newyddion a gwybodaeth. Cynrychiola'r fideos gymysgwch o swyddi i raddedigion a phobl heb radd, sy'n ddefnyddiol os ydych yn ystyried llwybr heb radd i yrfa benodol neu os ydych yn anelu at ennill swydd fel rheolwr yn gyfrifol am bobl eraill sy'n gwneud yr un math o swydd ddi-radd a geir ar y wefan hon.

icould

www.icould.com: Oddeutu 1,000 o storïau unigol am yrfa wedi'u hadrodd drwy fideo, yn mynd i'r afael ag ystod eang o brofiadau a llwybrau gyrfa.

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version