Ffurflenni Cais

Mae’r gwefannau canlynol yn cynnig canllawiau i agweddau allweddol y broses ymgeisio:

Graduate Prospects: 

 • Llenwi ffurflenni cais
 • Cwestiynau ac atebion enghreifftiol mewn ceisiadau Blogiau chwilio am swydd – astudiaethau achos unigol

 

TARGETjobs: 

 • Cynllunio a gwneud ceisiadau
  • Ymchwilio i gyflogwyr a chynghorion ar gynllunio ceisiadau
  • Mynd i’r afael â ffurflenni cais a datganiadau personol
  • Gwneud ceisiadau ar antur
  • Amgylchiadau lliniarol ar gyfer ceisiadau swydd a sut i’w datgelu
 • Derbyn cynnig swydd ac ymdopi â gwrthodiadau


Datganiadau personol - adnoddau:


Sut allaf lunio ceisiadau mwy effeithiol?

Cewch ddatblygu'ch sgiliau o ran llunio ceisiadau trwy ddefnyddio'r adnoddau hyn:-

Fideo: Ffurflen gais lwyddiannus (Sylwer: bydd angen mewngofnodi i Myfyrio i wylio'r fideo hwn)

Abintegro Careers Portal:  Cover Letter Builder (Nodyn: bydd angen mewngofnodi i Myfyrio i wylio'r fideo hwn).


Sut allaf gael cymorth gyda'm ffurflen gais?

Ar ôl i chi ddrafftio'ch ffurflen gais, efallai y byddwch yn dymuno cael rhywfaint o adborth amdani cyn ei chyflwyno. Er mwyn gwneud hynny, cewch drefnu apwyntiad gydag Ymgynghorydd Gyrfaoedd.

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version