Ffeiriau Gyrfaoedd 2017

Lawrlwythwch y rhaglen yn llawn a manylion y recriwtwyr a fydd yn mynychu:-

Ffair yrfaoedd Flynyddol Prifysgol Abertawe - Rhaglen 2017

Gallwch hefyd lawrlwytho gosodiad y stondinau a rhestr yr arddangoswyr sydd ar bob un:-

Y Neuadd Fawr, Campws y Bae - 12 Hydref 2017:

Bay Campus - Layout Plan / Campws y Bae - Cynllun Llawr

Bay/Bae: A-Z List of Exhibitors / A-Y o Arddangoswyr

Bay/Bae: Stands in numerical order/Stondinau oswyr mewn trefn rifyddol

Y Ffreutur, Tŷ Fulton, Campws Parc Singleton - 13 Hydref 2017:

Singleton Park Campus - Layout Plan / Campws Singleton - Cynllun Llawr

Singleton: A-Z of Exhibitors / A-Y 0 Arddangoswyr

Singleton: Stands in numerical order/Stondinau mewn trefn rifyddol

#SEACF17

Careers Fair 2017 600px width banner Welsh

Cliciwch yma i gofrestru ar gyfer Gweithdai’r Ffair Yrfaoedd a dysgu sut mae gwneud y gorau o’r cyfle hwn.

Wyddech chi? ...

  • Mae Prifysgol Abertawe yn un o'r 20 o brifysgolion gorau yn y DU o ran cyflogaeth.
  • Mae 95.9% o'n graddedigion mewn cyflogaeth neu ar raglenni astudio pellach 6 mis ar ôl graddio.
  • Mae 82.6% o'n graddedigion mewn cyflogaeth ar lefel raddedig 6 mis ar ôl graddio.

 
Gwnewch argraff gyntaf wych: y 5 cwestiwn gorau i'w gofyn i gyflogwyr

  1. Sut  rydw i’n gwneud cais a pha weithgareddau sy'n cael eu defnyddio yn eich proses recriwtio?
  2. Ydych chi'n gallu cynnig cyfleoedd rhyngwladol a/neu ydych chi'n cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr rhyngwladol?
  3. Pa bynciau a dosbarth gradd rydych chi'n gofyn amdanynt?
  4. Beth yw eich barn am gymwysterau ôl-raddedig ac ydyn nhw'n bwysicach na dosbarthiad gradd gyntaf/pwyntiau UCAS?
  5. Pa gefnogaeth a hyfforddiant byddaf yn eu derbyn yn y swydd?


Isod gwelwch rai enghreifftiau o gyflogwyr a fydd yn dod - ond mae llawer mwy yn y rhaglen uchod. Ni fydd pob un o'n cyflogwyr yn bresennol ar y ddau ddiwrnod - gwiriwch y rhaglen os hoffech greu argraff dda ar gyflogwr penodol.

 

logos

 

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version