Cyfweliadau

Mae’n naturiol i deimlo’n bryderus am gyfweliad, ond mae’n amlwg eich bod chi wedi creu argraff dda yn eich cais er mwyn cael eich rhoi ar y rhestr fer.  Paratoi yw’r allwedd – mae gwerthu’ch sgiliau a’ch profiad mewn ffurflen gais neu CV yn eithaf gwahanol i werthu’ch hun mewn person, ond o gynllunio’n ofalus, gellir hyd yn oed trin y cyfweliadau mwyaf beichus yn llwyddiannus.

 Dyma ddwy wefan sy’n rhoi gwybodaeth gynhwysfawr am dechnegau cyfweld a chynghorion i raddedigion:

Maent yn cwmpasu:

 • Paratoi ar gyfer gwahanol fathau o gyfweliadau, e.e. ffôn, Skype, fideo, panel, seiliedig ar allu, seiliedig ar gryfderau, technegol
 • Creu argraff gyntaf dda, perffeithio’ch cyflwyniad personol ac iaith y corff
 • Sut i roi hwb i’ch hyder
 • Ateb gwahanol fathau o gwestiynau cyfweld – gan gynnwys y rhai anodd

Fideos Cyfweliad

Cewch weld barn y cyflogwyr am sut i lwyddo mewn cyfweliad:-

Efelychiad cyfweliad

Cwestiynau ac atebion cyfweliad

Hyfforddiant ar gyfer Cyfweliadau

Gellwch ddatblygu'ch sgiliau cyfweliad gydag amser. Rhowch farc i'ch hunain, allan o 10, ar sail eich barn chi am eich gallu mewn cyfweliad. Er mwyn gwella'ch sgiliau a'ch perfformiad mewn cyfweliad, gallwch ddefnyddio’r efelychydd hwn:

http://www.abintegro.com/resources/interviewsimulator/interviewsimulator.aspx

Hefyd, cewch wella trwy:-

 • Drafftio atebion i gwestiynau posibl.
 • Ymarfer eich atebion yn uchel. Cewch hyd yn oed wneud fideo o'ch atebion, ac wedyn myfyrio yn eu cylch.

Gofynnwch gwestiynau allweddol i'ch hunain:-

 • Oedd f'ateb yn gwneud synnwyr?
 • Wnes i ateb y cwestiwn?
 • Oedd strwythur da i'm hateb?
 • Oedd iaith fy nghorff a'm mynegiant yn gadarnhaol?
 • Sut allaf i wella f'ateb?

Cyfweliadau Ffug

Pa fydd gennych ddyddiadau cyfweliad wedi’u cadarnhau ar gyfer swydd, cwrs neu ymchwil, efallai y byddwch yn dymuno trefnu cyfweliad ffug gydag ymgynghorydd gyrfaoedd – gweler ein tudalen ar drefnu apwyntiadau.

 

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version