Cyfleoedd dramor - Swyddi, lleoliadau ac interniaethau

Gall rhagolwg rhyngwladol roi gwedd llawer miniocach yn eich datblygiad personol a’ch gyrfa oherwydd bod symudedd cynyddol yn y farchnad gyflogaeth yn creu mwy o gystadleuaeth yn ogystal â chyflwyno cyfleoedd.

Mae cyfleoedd ar gael i fyfyrwyr a graddedigion o bob disgyblaeth, hyd yn oed os nad ydych chi’n siarad iaith dramor eto. Mae sensitifrwydd i ddiwylliannau eraill (yn enwedig dealltwriaeth o ddiwylliant y gweithle mewn gwlad benodol), eich agwedd, cyfeiriad eich meddwl a’ch brwdfrydedd cyn bwysiced â’ch gallu ieithyddol, os nad yn fwy mewn rhai achosion. Yn yr un modd, gall sgiliau y mae ieithyddion yn meddu arnynt, gan gynnwys cyfathrebu, rhwydweithio a meddwl dadansoddol, eu helpu i dorri i mewn i nifer fawr o wahanol feysydd proffesiynol yn y DU neu dramor, gan gynnwys rhai na fyddech chi’n eu disgwyl fel ymgynghoriaeth rheoli neu ymgynghoriaeth treth.


Mannau cychwyn i wybodaeth am fyw a gweithio dramor:

Adran gweithio dramor gwefan Prospects - proffiliau gwlad manwl, gan gynnwys gwybodaeth am ganfod profiad gwaith a gwneud cais amdano

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version