Canolfannau asesu

Prif bwrpas canolfan asesu yw creu amgylchedd lle gallwch chi, ac ymgeiswyr eraill, ddangos sgiliau allweddol ar gyfer y gweithle. Mae'r rhain yn cynnwys cyfathrebu, gwaith tîm, datrys problemau, rheoli tasgau, ac arweinyddiaeth, ac fe'u hasesir trwy weithgareddau megis gwaith gr┼Áp, cyflwyniadau, astudiaethau achos, ac ymarferion e-fasged.

Dyma ddolenni defnyddiol i'ch helpu i ddeall beth sy'n digwydd mewn canolfan asesu a'r ffordd orau o fynd ati gyda'r gwahanol weithgareddau:

Gwella'ch perfformiad mewn Canolfan Asesu

Cyn i chi fynd i Ganolfan Asesu, rydym yn argymell eich bod yn cael cip ar yr adnodd canlynol, a ddyluniwyd i ddatblygu'ch sgiliau yn y maes hwn:-

Abintegro Porth Dysgu - Gyrfaoedd:  Adnoddau - canolfannau asesu

Fideo'r Ganolfan Asesu

Cynghorion cyflogwyr am y ffordd orau o baratoi ar gyfer canolfan asesu:-

Cynghorion cyffredinol am lwyddo mewn canolfan asesu

Canolfannau Asesu ffug

Mae'r Tîm Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn cynnal Canolfannau Asesu ffug yn ystod y tymor.  Dyma ffordd dda o ddatblygu'ch sgiliau yn y maes hwn - gweler ein tudalen 'Beth sy'n digwydd'

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version