Astudiaeth ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe

Astudiaeth ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe

Mae Prifysgol Abertawe'n cynnig cyrsiau ôl-raddedig a addysgir a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig ar draws pob un o'n meysydd pwnc.

Graddau Ôl-raddedig a Addysgir

Graddau Ymchwil Ôl-raddedig

Ariannu Astudio Ôl-raddedig

Ceir gwledd o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig gan gynnwys pa raglenni gradd sydd ar gael, cyfleoedd ariannu astudio ôl-raddedig a sut i wneud cais ar wefan Prifysgol Abertawe www.swansea.ac.uk/cy/ôl-raddedig

Gofynnwch gwestiynau wyneb i wyneb

Fel myfyriwr presennol rydych mewn sefyllfa ardderchog i ddarganfod mwy am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe. Rydym yn eich annog i siarad ag academyddion yn eich adran os dymunech barhau gydag astudiaethau ôl-raddedig yn eich maes pwnc presennol.

Trefnir ein Diwrnodau Agored i Fyfyrwyr Ôl-raddedig i'ch helpu os oes gennych unrhyw gwestiynau am astudio ôl-raddedig yn eich pwnc presennol neu mewn pynciau eraill, beth mae'n ei gynnwys a chyfleoedd ariannu i fyfyrwyr ôl-raddedig.

Neu galwch heibio i'r Stondin Gwybodaeth am Astudiaethau Ôl-raddedig a gofynnwch unrhyw gwestiynau sydd gennych chi. Mae'r Stondin Gwybodaeth am Astudiaethau Ôl-raddedig ar agor yng nghyntedd Llyfrgell Prifysgol Abertawe bob dydd Mercher (hanner dydd tan 1.30pm) yn ystod y tymor.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am astudio ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe rhowch wybod i ni:
E-bost: postgraduate.admissions@abertawe.ac.uk

Rhif ffôn: +44 (0)1792 295358

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version