Adnoddau cyflogadwyedd Colegau

Adnoddau cyflogadwyedd Colegau

Yn ogystal â holl adnoddau gwybodaeth Academi Cyflogadwyedd Abertawe bydd hefyd gan eich Coleg wybodaeth sy'n ymwneud â gyrfaoedd a chyflogadwyedd ar eu tudalennau gwe ac ar Blackboard.

Gall eich Coleg drefnu lleoliadau gwaith sy'n berthnasol i'ch cwrs ac felly bydd gan eich Coleg rwydwaith o gysylltiadau a allai arwain at gyfleoedd hir dymor - sicrhewch nad ydych yn colli'ch cyfle!

I’r diben hwn rydym wedi llunio rhestr o ddolenni i'w gwneud yn haws i chi ddod o hyd iddynt:

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Tudalennau Cyflogadwyedd a phrofiad rhyngwladol

Y Coleg Peirianneg

Blackboard Cyflogadwyedd (mewngofnodwch i MyUni i ddefnyddio'r adnodd)

Tudalen we Gyrfaoedd

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Porth i dudalennau cyflogadwyedd ar gyfer disgyblaethau unigol

Cwrs cyflogadwyedd ar Blackboard (mewngofnodwch i MyUni i ddefnyddio'r adnodd)

Coleg y Gyfraith a Throseddeg

LLB fel porth i gyflogadwyedd

Adran Cyfraith Llongau a Masnach (LLM) mentrau a chanlyniadau cyflogadwyedd

Yr Ysgol Reolaeth

Gwasanaeth Gyrfaoedd yr Ysgol Reolaeth

Cynlluniau lleoliad gwaith

Y Coleg Gwyddoniaeth

Biowyddorau
Cyfrifiadureg
Daearyddiaeth
Mathemateg
Ffiseg

Adnoddau Cyflogadwyedd ar Blackboard (mewngofnodwch i MyUni i ddefnyddio'r adnodd)

Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

MSc Gwybodeg Iechyd

Adnoddau Cyflogadwyedd ar Blackboard (mewngofnodwch i MyUni i ddefnyddio'r adnodd)

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version