Ymholiadau ynghylch Apeliadau

Atebion i rai o'r cwestiynau amlaf ynghylch apeliadau academaidd.

Ymholiadau ynghylch Asesu

Atebion i rai o'r cwestiynau amlaf ynghylch materion yn ymwneud ag asesu, megis arholiadau, canlyniadau, amgylchiadau esgusodol, a thraethodau hir.

Ymholiadau ynghylch Presenoldeb

Atebion i rai o'r cwestiynau amlaf ynghylch eich presenoldeb yn y Brifysgol.

Ymholiadau ynghylch Ymddygiad

Atebion i rai o'r cwestiynau amlaf ynghylch ymddygiad, megis ymarfer annheg, a datgelu gwybodaeth am euogfarn.

Ymholiadau ynghylch Graddio

Atebion i rai o'r cwestiynau amlaf ynghylch Graddio.

Ymholiadau ynghylch y Gwasanaeth Rhwymo

Mae'r Gofrestrfa Academaidd yn cynnig gwasanaeth rhwymo i fyfyrwyr y Brifysgol. Atebion i rai o'r cwestiynau amlaf ynghylch y gwasanaeth hwn.

Ymholiadau ynghylch Astudio

Atebion i rai o'r cwestiynau amlaf yn ymwneud â'ch astudiaethau ym Mhrifysgol Abertawe, o ohirio/tynnu'n ôl i gael mynediad i'ch cofnodion myfyriwr neu ofyn am gadarnhad o'ch statws myfyriwr. 

Ymholiadau ynghylch Cwynion Myfyrwyr

Canfod atebion i rai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin ynghylch cwynion myfyrwyr.

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version