Popeth y Dylech ei Wybod am Arholiadau yn Abertawe

Amserlenni a Lleoliadau Arholiadau

Gwybodaeth am gyfnodau asesu'r Brifysgol, ble y gallwch ddod o hyd i'ch amserlen arholiadau a lleoliadau arholi’r Brifysgol. 

Paratoadau Hanfodol ar gyfer Arholiadau

Gwybodaeth am sut y gallwch baratoi ar gyfer eich arholiad a'r hyn y gallwch fynd ag ef ac na allwch fynd ag ef i mewn i leoliad yr arholiad. 

Beth y GALLWCH ac NA ALLWCH ei wneud yn y Lleoliad Arholi

Beth y dylech ac NA ddylech ei wneud cyn, yn ystod ac ar ôl eich arholiad.  

Tramgwyddau Arholiad

Mae Prifysgol Abertawe'n ymdrin â thramgwyddau arholiad yn ddifrifol iawn. Gallai cael eich dal yn cyflawni tramgwydd arholiad gael effaith ddinistriol ar eich gyrfa yn y dyfodol. Cewch wybod yma am yr hyn sy'n cael ei ystyried yn dramgwydd, a'r cosbau am gyflawni tramgwyddau o'r fath. 

Absenoldeb, Amgylchiadau Esgusodol a Thywydd Garw

Beth i'w wneud os byddwch yn absennol o arholiad, os bydd gennych amgylchiadau esgusodol a allai effeithio ar eich perfformiad neu os bydd tywydd garw ar ddiwrnod eich arholiad. 

Rheoliadau Ffurfiol Cysylltiedig y Brifysgol

Ceir rheoliadau ffurfiol y Brifysgol yn y Canllaw Academaidd ar-lein. Isod ceir dolenni i rai o'r prif reoliadau'n ymwneud ag Arholiadau.

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version