Gwasanaethau Academaidd

Amdanom Ni

Oriau Agor

Dydd Llun i Ddydd Gwener 8:30yb–5:30yp

Bydd y swyddfa ar gau ar Wyliau Banc a dros gyfnod cau'r Nadolig.

Cysylltwch â ni

Y Gofrestrfa Academaidd
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
Cymru
SA2 8PP

Ffôn:
+44 (0) 1792 606000

E-bost

Dewch o hyd i ni

Gellir dod o hyd i’r Gofrestrfa Academaidd ar Gampws Singleton. Gellir cael mynediad i Dderbynfa’r Gofrestrfa Academaidd drwy’r drysau i Floc Stablau Abaty Singleton (adeilad 2.1 ar Gynllun y Campws)

Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid

Mae Adrannau'r Gwasanaethau Academaidd, Gwasanaethau Myfyrwyr a Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau ym Mhrifysgol Abertawe wedi ennill Gwobr Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid Swyddfa'r Cabinet a roddir i gydnabod unigolion neu dimoedd sydd wedi mynd yr ail filltir i ddarparu Gwasanaeth rhagorol i Gwsmeriaid.

Seiliwyd y Wobr ar ddogfennaeth a gyflwynwyd, yn ogystal ag ar ymweliad dau ddiwrnod ym mis Mawrth. Roedd yr asesiad yn cynnwys cyfweliadau gyda myfyrwyr, staff, a phartneriaid allanol y Brifysgol i sicrhau ein bod wedi cyrraedd y safon ofynnol mewn pum maes: 

  • Mewnwelediad Cwsmeriaid
  • Diwylliant y Sefydliad
  • Gwybodaeth a Hygyrchedd
  • Darpariaeth
  • Prydlondeb ac Ansawdd y Gwasanaeth.

Meddai Raymond Ciborowski, Cofrestrydd Prifysgol Abertawe: "Rydym yn falch iawn bod staff o'n Prifysgol wedi'u cydnabod eto ar gyfer y wobr hon. Roedd ein Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth yn un o nifer bach o lyfrgelloedd prifysgol a gwasanaethau TGCh yn y DU a enillodd y Wobr Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid yn ôl yn 2007. Nawr mae ein Timoedd Gwasanaethau Proffesiynol wedi dangos eu bod nhw hefyd yn gallu darparu gwasanaeth rhagorol. Y wobr yw'r cyntaf o'r fath i Brifysgol o Gymru ac mae'n amlygu'r gwasanaeth gwych i gwsmeriaid y mae'r timoedd yn eu darparu drwy gydol y flwyddyn i'n cymuned academaidd.”

Adborth Modiwlau

Students studying

Dewch i weld sut mae mynd at yr holiadur a sut bydd eich adborth yn cael ei ddefnyddio i wneud gwelliannau.

Arholiadau

Popeth y Dylech ei Wybod am Arholiadau yn Abertawe.

Cwestiynau Cyffredin

Dyma rai o’ch ymholiadau mwyaf cyffredin a allai fod gennych ynghylch eich astudiaethau.

Blackboard

Mae newyddion, ffurflenni a dogfennau cyfredol ar gyfer myfyrwyr presennol ar gael ar wefan Blackboard Gwasanaethau Academaidd.

Canllaw Academaidd

Am reoliadau, polisïau ac arweiniad academaidd, ewch i’r Canllaw Academaidd ar-lein.

Cyflogadwyedd

Rhagor o wybodaeth am y ffyrdd y gallwch wella eich cyflogadwyedd drwy adnoddau sydd ar gael iddyn nhw o’r Brifysgol, gan gynnwys Gradintel a’r Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch.

Gwasanaethau Rhwymo

Wyddech chi fod y Brifysgol yn cynnal gwasanaeth rhwymo cyfrolau i fyfyrwyr? Am ragor o fanylion, cliciwch yma.

Gwybodaeth am Raddio

Ewch i’r Wefan raddio i gael popeth sydd angen ei wybod am gynulleidfaoedd graddio, sut i baratoi ar gyfer eich diwrnod mawr, storïau llwyddiant a mwy!

System Monitro Presenoldeb Myfyrwyr

Mae system monitro presenoldeb myfyrwyr (SAM) ar waith yng Nghampws y Bae a Singleton.

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version