Cyrchu Amserlenni

Cyrchu'ch Amserlenni

Gall myfyrwyr gyrchu amserlenni addysgu drwy ddilyn y camau canlynol:

 • Os nad ydych wedi mewngofnodi, cliciwch ar Mewngofnodi i MyUni
 • Mewngofnodwch i myuni.swan.ac.uk
 • Cliciwch ar y ddolen i’r Fewnrwyd
 • Mewngofnodwch i'r Fewnrwyd
 • Fe welwch eich proffil myfyriwr
 • Cliciwch ar 'Link to services'
 • Bellach byddwch yn gallu cyrchu'r dolenni i'r amserlenni

Fel arall, gallwch fynd yn uniongyrchol i'r opsiwn mewngofnodi i'r Fewnrwyd a chlicio ar y ddolen "Links to services" i weld eich amserlenni.

Mae amserlenni ar gael ar gyfer Modiwl, Ystafell, Adran a Rhaglen Astudio yn unig.

Dylid cyfeirio unrhyw broblemau neu wrthdaro o ran amserlennu i Goleg y myfyriwr. 

Sylwer: nid amserlenni 'personol' mo'r rhain. 

Enghraifft o Broffil Myfyriwr

Timetable image

Myfyrwyr y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Peirianneg a Meddygaeth

Mae'r Brifysgol wrthi ar hyn o bryd yn datblygu amserlen bersonol i fyfyrwyr sydd ar gael i rai Colegau. Gellir cyrchu hyn drwy edrych ar gyfleuster calendr e-bost y myfyriwr. 

Gall myfyrwyr sydd wedi cofrestru yn y colegau canlynol gyrchu amserlen bersonol sy’n dangos y modiwlau sy'n cael eu hastudio ar hyn o bryd:

 • Y Celfyddydau a'r Dyniaethau
 • Peirianneg
 • Meddygaeth 

 

Cyrchu Amserlen Outlook drwy MyUni

I gyrchu amserlen bersonol drwy MyUni, dilynwch y camau canlynol:

 • Os nad ydych wedi mewngofnodi, cliciwch ar yr ddolen Mewngofnodi i MyUni
 • Mewngofnodwch i myuni.swan.ac.uk
 • Cliciwch ar E-bost
 • Cliciwch ar Calendr

 

Cyflunio Dyfais Symudol ar gyfer negeseuon E-bost a Chalendr

Gall myfyrwyr gyflunio dyfais symudol i gyrchu eu cyfrif e-bost yn y Brifysgol a chaniatáu i'r calendr dyfeisiau ddangos amserlen bersonol ar ddyfais symudol. 

I ddechrau defnyddio dyfais symudol, dilynwch y camau canlynol:

 • Os nad ydych wedi mewngofnodi, cliciwch ar Mewngofnodi i MyUni
 • Mewngofnodwch i myuni.swan.ac.uk
 • Cliciwch ar Wireless Account
 • Cliciwch ar Instructions
 • Sgroliwch i lawr i e-bost a chalendr a dilynwch y cyfarwyddiadau perthnasol 
Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version