Ysgrifennu Ymchwil Ôl-raddedig

silff llyfrgell

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr Doethuriaeth ac MRes. Mae'n canolbwyntio ar y sgiliau a'r technegau sy'n angenrheidiol i ysgrifennu'n llwyddiannus am ymchwil. Mewn amgylchedd cydweithredol, byddwch yn datblygu arferion ysgrifennu iach a chynhyrchiol, yn gwella'ch sgiliau ysgrifennu academaidd ac yn dysgu sut i asesu a gwella'ch traethawd hir, eich traethawd ymchwil neu'ch papur eich hun.

Cofrestru Cwrs

Campws Parc Singleton

17/18 calender

 

Dydd Llun 2-4pm
Keir Hardie 152, Campws Singleton
(Dechrae 13 Tachwedd 2017)

 

Dechraeodd ar 13fed Tachwedd 2017

17/18 calender

 

Mynegi diddordeb yma
am cwrsiau dyfodol

 

Mynegi diddordeb

 

Campws y Bae

17/18 calender

 

Mynegi diddordeb yma
am cwrsiau dyfodol

 

Mynegi diddordeb

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version