Hyfforddiant Cynghorydd Ysgrifennu Cymheiriaid

Hyfforddiant Cynghorydd Ysgrifennu Cymheiriaid

pobl yn cynllunio

A hoffech wella'ch sgiliau ysgrifennu yn ogystal ag ennill profiad hollbwysig o fentora eraill? Ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig, p'un ai eich bod eisiau gyrfa sy'n cynnwys addysgu, mentora neu reoli eraill ai peidio, gall y cynllun ymgynghorydd ysgrifennu ASP newydd roi cyfle i chi:

  • Derbyn hyfforddiant ymgynghorydd ysgrifennu am ddim wedi'i drefnu gan Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig Prifysgol Abertawe

  • Datblygu a myfyrio ynghylch eich addysgeg eich hun, a dysgu sgiliau i'w trafod mewn ceisiadau am Gymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch (HEA)

  • Gwella eich ysgrifennu eich hun

  • Gwella'ch cofnod cyflogadwyedd a dysgu sgiliau i fynegi'r sgiliau hyn i gyflogwyr yn y dyfodol

  • Ymuno â chymuned o ymgynghorwyr ysgrifennu

  • o Cynyddu ymwybyddiaeth o wasanaethau myfyrwyr i'w defnyddio mewn addysgu a'r tu hwnt

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys y sylfaen wybodaeth angenrheidiol, methodoleg addysgu un i un, a datblygu'ch sgiliau bugeiliol a'ch gallu i gyfeirio at wasanaethau arbenigol pan fo'n berthnasol. Cyflwynir y cwrs deuddydd gan ddarlithwyr profiadol y Rhaglen Llwyddiant Academaidd (ASP). Mae'r hyfforddiant yn ategu thema Fframwaith Hyfforddiant PGR Prifysgol Abertawe, addysgu ac arddangos.

Unwaith i chi gwblhau'r hyfforddiant deuddydd, byddwch yn gymwys i wneud cais am swydd gyflogedig fel Ymgynghorydd Ysgrifennu gan Gymheiriaid y Rhaglen Llwyddiant Academaidd.

Cofrestru Cwrs

Campws Parc Singleton

17/18 calender

 

Dydd Mercher 9.45am-4pm
James Callaghan B09, Campws Singleton
(Dechrae 22ain a 29fed Tachwedd 2017)

 

Wedi dechrae 22ain Tachwedd

17/18 calender

 

Mynegi diddordeb yma
am cwrsiau dyfodol

 

Mynegi diddordeb

 

Campws y Bae

17/18 calender

 

Mynegi diddordeb yma
am cwrsiau dyfodol

 

Mynegi diddordeb

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version