Apwyntiadau Un i Un

Rydym yn darparu apwyntiadau un i un i fyfyrwyr, lle gallwn gynnig cyngor ar agweddau ar eich gwaith academaidd. Rydym bellach yn cynnig apwyntiadau drwy Skype hefyd. Mae'r holl apwyntiadau yn para o leiaf hanner awr ac fe'u trefnir drwy ein  archebu gwefan.

Y myfyrwyr sy'n tueddu i gael y mwyaf o'r apwyntiadau hyn yw'r rhai sydd â chwestiynau mewn golwg neu feysydd gwaith penodol yr hoffent gael adborth arnynt.

Canllawiau ar gyfer Apwyntiadau

Beth dylwn i ddod ag ef i'r apwyntiad?

 • Cwestiwn eich aseiniad (a chanllawiau os yw hynny'n briodol).
 • Copi argraffedig o ddrafft o'r aseiniad neu'r rhan o'r aseiniad yr hoffech i rywun edrych arni.
 • Rhestr o'r cwestiynau yr hoffech eu gofyn am eich gwaith.
 • Unrhyw adborth perthnasol gan eich tiwtor ar y cwrs.

 Bydd tiwtoriaid y Rhaglen yn:

 • Darllen RHAN o'ch aseiniad ac yn cynnig awgrymiadau ynghylch strwythur, gramadeg ac arddull ysgrifennu academaidd.
 • Eich helpu i ddeall gofynion yr aseiniad.
 • Eich cynghori ar ddefnydd priodol o ddeunyddiau ymchwil.

 NI FYDD tiwtoriaid y rhaglen yn:

 • Ailysgrifennu unrhyw rannau o'ch aseiniad.
 • Prawfddarllen eich gwaith.
 • Cynnig sylwadau ar gynnwys eich gwaith (dylech siarad â'ch tiwtor ar y cwrs am unrhyw faterion sy'n berthnasol i'ch pwnc).
 • Gweld myfyrwyr am fwy nag un apwyntiad hanner awr yr wythnos.

 

Sylwer: cyfrifoldeb y myfyriwr yw sicrhau ei fod yn dilyn canllawiau ei gwrs, a rheoliadau a pholisïau'r Brifysgol

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version