Rhaglen Llwyddiant Academaidd

ASTUDIO'N WELL | YSGRIFENNU'N WELL | CYFLWYNO'N WELL

Rydych yn astudio’n galed. Mae’ch graddau’n dda. Rydych yn gadael y brifysgol â gradd dda. Ond nid oes llawer o bobl yn sylwi y bydd y sgiliau a ddysgwch yn y brifysgol yn gwneud llawer mwy na’ch helpu i gael swydd dda ar ddiwedd hyn oll. Os defnyddiwch y dull cywir, ni anghofiwch fyth sut i feddwl yn feirniadol, sut i strwythuro dadl, sut i roi cyflwyniad llwyddiannus a sut i ddysgu. Dyma lle gall ASP eich helpu. Bydd y cyrsiau, y gweithdai a’r apwyntiadau a gynhaliwn yn eich helpu i fireinio’r sgiliau y byddwch yn eu cadw ymhell ar ôl gadael y brifysgol. Felly, gwnewch y gorau ohonynt.

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version