Hyfforddiant Arbenigol Llwyddiant Academaidd

Gwireddu Uchelgais

Nawr eich bod chi’n astudio ym Mhrifysgol Abertawe, mae angen i chi wneud yn fawr o’ch cyfleoedd ac ymateb i heriau bywyd yn y brifysgol. Trwy gyllid y Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA), gall myfyrwyr cymwys gael mynediad i sesiynau un-i-un a gweithdai grwpiau bach ar sgiliau a Thechnoleg Gynorthwyol, gan ddatblygu strategaethau ar gyfer y cwrs rydych chi’n ei astudio a’ch cyflogaeth yn y dyfodol. Bydd tiwtoriaid arbenigol o STAS yn gweithio gyda chi i ddatblygu rhaglen unigol wedi’i theilwra i’ch cefnogi i wireddu eich uchelgais ar gyfer y dyfodol ac elwa ar eich llwyddiant presennol. 

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version