Ymrwymiad i Adduned Stand Alone

Ymrwymiad i Adduned Stand Alone

Ymrwymiad i Adduned Stand Alone

Mae tîm Arian@BywydCampws yn falch o gyhoeddi mai Prifysgol Abertawe yw'r ail sefydliad yn unig yng Nghymru i wneud cais am, ac ennill, Adduned Stand Alone, a bellach cawn ein cydnabod fel 'Sefydliad Hyrwyddo'.

Mae Stand Alone yn elusen genedlaethol uchel ei pharch sy'n cefnogi pobl sydd wedi'u dieithrio. Mae cymryd Adduned Stand Alone yn cadarnhau ymrwymiad Prifysgol Abertawe i roi cefnogaeth i fyfyrwyr sydd wedi dieithrio o'u teulu. Am ragor o wybodaeth, ewch i www.thestandalonepledge.org.uk/champion-institutions/institutions/24-wales/120-swansea-university neu cysylltwch ag Arian@BywydCampws.

Money.campuslife@swansea.ac.uk       Ffôn:  01792 606699

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version