Taflenni Gwybodaeth

Llyfrynnau a Thaflenni Gwybodaeth Arian@BywydCampws

Mae Arian@BywydCampws wedi cynhyrchu cyfres o lyfrynnau a thaflenni gwybodaeth â’r nod o’ch helpu i lywio’r byd ariannu a chyllid myfyrwyr, ynghyd â materion ariannol cyffredinol sy’n berthnasol i fyfyrwyr. Cliciwch ar y ddelwedd isod i agor y llyfryn neu’r daflen. Gallwch hefyd lawrlwytho ac argraffu’r wybodaeth i’w darllen fel y mynnoch.

Cofiwch gysylltu â ni os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch neu os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r cyngor sydd ei angen arnoch.

Cyllid ar Gyfer Myfyrwyr Israddedig

 

Cyllid Myfyrwyr ar gyfer Cyrsiau a Ariennir gan y GIG

 

Ariannu ar gyfer Myfyrwyr Ôl-raddedig

 

Astudio Rhywle Arall: Materion Cyllid Myfyrwyr

 

Cyllid ar gyfer Myfyrwyr yr UE

 

Y Rhai sy'n Gadael Gofal

 

Delio â Dyled

 

International students finance issues

 

Budd-daliadau Rhieni a Mamolaeth i Fyfyrwyr

 

Pecyn Cymorth i Fyfyrwyr sydd wedi Ymddieithrio

 
Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version