Phecyn Cymorth Effaith ar Ddigwyddiadau

Phecyn Cymorth Effaith ar Ddigwyddiadau

Mae CampusLife yn dod â phecyn cymorth effaith ar ddigwyddiadau ar-lein unigryw yn arbennig i chi.

Bydd y pecyn cymorth yn eich helpu i werthuso effeithiolrwydd, dulliau gweithredu ac effaith eich mentrau integreiddio. Bydd y pecyn cymorth yn deillio o asesiad yn seiliedig ar dystiolaeth ansoddol a meintiol ac yn cynnwys canllaw ar asesu ac arddangos effaith.

Dewch yn ôl yn fuan am ragor o wybodaeth

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version