Fideos Gwybodaeth MASO

Fideos Gwybodaeth Arian@BywydCampws

Arian@BywydCampws wedi cynhyrchu cyfres o fideos byr llawn gwybodaeth y gallwch gael mynediad iddynt a’u gwylio ar adeg sy’n gyfleus i chi. 

Mae’r gyfres yn ymdrin â phopeth, o’r math o gyllid sydd ar gael i fyfyrwyr ar gyfer cyrsiau gwahanol, i wneud cais i’r Gronfa Galedi. 

Mae ein fideos diweddaraf wrthi’n cael eu diweddaru: YouTube

Cliciwch i ddarllen ac i ddysgu mwy am eich pwnc dewisol! 

Cliciwch ar un o’r fideos isod i ddysgu mwy am eich pwnc dewisol ar adeg sy’n gyfleus i chi...

Gwyliwch Fideo Arian@BywydCampws

Fideos Gwybodaeth

Canllaw Cyflym MASO i Gyllidebu

Canllaw Cyflyn MASO i Fenthyciadau Diwrnod Cyflog

Mae ein fideos diweddaraf wrthi’n cael eu diweddaru.

Mae ein fideos diweddaraf wrthi’n cael eu diweddaru.

Mae ein fideos diweddaraf wrthi’n cael eu diweddaru.

Mae ein fideos diweddaraf wrthi’n cael eu diweddaru.

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version