Croeso i Dudalen Adborth Arian@BywydCampws.

Mae’r Swyddfa Cyngor a Chymorth Ariannol yn ymrwymedig i wella’r gwasanaeth yr ydym yn ei gynnig.

Ym mis Medi 2015 bydd Arian@BywydCampws lansio gwasanaeth adborth NEGES DESTUN a fydd yn eich galluogi i roi adborth i ni ar unrhyw destun unrhyw bryd. Bydd rhagor o wybodaeth am hyn ar gael yn fuan. 

Trwy gydol y flwyddyn, byddwn hefyd yn gofyn i’n myfyrwyr roi adborth i ni ar destunau penodol yn ymwneud â’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu yn ogystal â materion ariannol cyffredinol i fyfyrwyr. Cadwch lygad o amgylch bob campws neu dilynwch ni ar Twitter, hoffwch ni ar Facebook neu dewch o hyd i ni ar Instagram i gael gwybod rhagor. 

Os oes unrhyw fater penodol yr hoffech ei drafod, fe’ch argymhellir i gysylltu â’r swyddfa’n uniongyrchol.

E-bost:        money.CampusLife@abertawe.ac.uk

Ffôn:      01792 606699

Arian@BywydCampws yn ymrwymedig i wella’r gwasanaeth yr ydym yn ei gynnig...

Photo feedback page
Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version