Rhowch Eich Adborth

ProfiadMyUni

Eich Porth Adborth Myfyrwyr ar Brofiad yn y Brifysgol

Mae Prifysgol Abertawe'n ymrwymedig i wella eich profiad fel myfyrwyr, ac rydym yn gwerthfawrogi eich adborth. Porth adborth ProfiadMyUni yw'r lle i ddweud wrthym am eich profiad cyffredinol ym Mhrifysgol Abertawe, a hoffem glywed beth sydd gennych i'w ddweud.

Defnyddiwch y dolenni isod i roi adborth i ni ar unrhyw agwedd ar fywyd prifysgol. Caiff y wybodaeth ei defnyddio i wella'r gwasanaethau y gallwn eu cynnig.

Dolenni Adborth

Cliciwch y dolenni isod i roi adborth i ni ar unrhyw un o'r meysydd canlynol:

Cysylltwch â ni ar Twitter

Neu a hoffech ddweud wrthym am rywbeth arall?

Gallwch roi adborth i ni ar unrhyw agwedd ar eich profiad fel myfyriwr gan ddefnyddio'r ffurflen isod (gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi at ba gampws y mae eich adborth yn cyfeirio!)

Rhaid llenwi meysydd â *, ond gellir gadael y gweddill yn wag. Os oes angen ateb arnoch, fodd bynnag, rhowch gyfeiriad e-bost i ni gysylltu â chi. Parc Singleton  Y Bae  Dewi Sant
Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version